PDF letöltés

Változott az áthúzódó gazdasági események elszámolása

A gyakorlati igényeket figyelembe véve változott az üzleti évek között áthúzódó gazdasági események számviteli elszámolása, így a 2020-as üzleti év eredményének számításakor már az új előírásokat kell figyelembe venni azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a megrendelő által meghatározott jellemzőkkel rendelkező terméket vagy szolgáltatást hoznak létre.

A törvénymódosítás célja az uniós és hazai forrású projektek elszámolási szabályainak a gyakorlathoz való igazítása, illetve a magyar számviteli szabályok közelítése a nemzetközi (IFRS) szerinti előírásokhoz.

A a vevő előírásai alapján gyártó, vagy szolgáltató vállalkozásoknak az új szabályozás szerint nem lehet önköltségen, a mérlegben kimutatniuk a fordulónapi saját termelésű készletet. A fordulónapi befejezetlen, félkész és késztermék a szerződésben szereplő eladási áron kerül az eredménybe, amely összeg az eredménykimutatásban az értékesítés nettó árbevételeként jelenik meg. A vállalkozásoknak számviteli politikájukban meghatározott módon kell teljesítési fokot számítaniuk, amelynek forintosított értéke az üzleti évre kiszámított szükséges árbevétel érték. A mérlegfordulónapi könyvelendő összeget az évközi részszámlázások figyelembe vételével kell megállapítani és könyvelni az alábbi lehetőségek szerint:

–       a kiszámított szükséges árbevétel nagyobb, mint a kiszámlázott érték – aktív időbeli elhatárolással szemben kell az értékesítés nettó árbevételét növelni;

–        a kiszámított szükséges árbevétel kisebb, mint a kiszámlázott érték – passzív időbeli elhatárolással szemben kell az értékesítés nettó árbevételét csökkenteni.

Veszteséges termelés esetén az eladási ár alkalmazásával az értékesítés nettó árbevétele és a közvetlen költségek különbözete mutatja a negatív egyenleget. A következő évi termelési szakasz veszteségére céltartalékot kell képezni, amely egyéb ráfordításként terheli az üzleti évi eredményt.

Folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartás esetén a főkönyvben szereplő fordulónapi összeget saját termelésű készletek állományváltozása számlával szemben ki kell vezetni a 2-es számlaosztályból – az a mérlegbe nem kerülhet. A megrendelő által meghatározott jellemzőkkel gyártott termék fordulónapi mennyisége és az eladási ár szorzata fordulónapon aktív időbeli elhatárolásként és értékesítés nettó árbevételeként kerül könyvelésre.

Az új eredményszámítás alkalmazásával a vállalkozások nagyobb értékű társasági adóalapot és iparűzési adóalapot fognak a bevallásban kimutatni, ennek százalékos mértékében nő az adóteher a 2020-as évre vonatkoztatva.

A vállalkozások egy része több típusú termelési tevékenységet végez. Olyan módon is, hogy a vevő előírásai alapján történik a termelés és olyan módon is, hogy a vevőnek nincs beleszólása a termék főbb jellemzőibe. Ebben az esetben a fordulónapi eredménytételek megállapítása kétféle módon történik (az eddig megszokott önköltség alapján és az új előírás szerint a szerződésből számított összegben).