PDF letöltés

Vállalkozók, őstermelők pénzbeli egészségbiztosításának változása

A nem nyugdíjas vállalkozók és a biztosított őstermelők minimális járulékalapját is újraszabályozta az új tb-törvény július 1-től. Ez a vállalkozók és őstermelők számára azt jelenti, hogy változott a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az örökbefogadói díj megállapítására vonatkozó szabályozás.

Az új, 2019. évi CXXII. törvény (Tbj). 2020. július 1-jétől módosította a nem nyugdíjas – azaz nem saját jogú nyugdíjas, és nem korhatárt betöltött özvegyi nyugdíjban részesülő – vállalkozók járulékfizetésének alsó határát. Tekintettel arra, hogy 2020. július 1-jétől már nincs külön 10 százalék nyugdíjjárulék, 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulék, 3 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulék és 1,5 százalék munkaerőpiaci járulék, hanem egységesen 18,5 százalék társadalombiztosítási járulékot kell alkalmazni, a törvény meghatározza azt a járulékalapot, amely után ezt a járulékot fizetni kell.

Az új Tbj. szerint a biztosított, nem nyugdíjas egyéni, illetve társas vállalkozó 18,5 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulékának az alapja egységesen havonta legalább a minimálbér, illetve szakképzettséget igénylő tevékenység esetén a garantált bérminimum.

 

A vállalkozók pénzbeli egészségbiztosítási ellátásainak változása

Tekintettel arra, hogy a társadalombiztosítási járulék alapja egységesen havonta legalább a minimálbér illetve szakképzettséget igénylő tevékenység esetén a garantált bérminimum lett, az egyéni-, és társas vállalkozók szerződés szerinti jövedelme is csökkent, a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér összegére, amely idén bruttó 161 ezer forint.

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak megállapításánál a szerződés szerinti jövedelem kerül figyelembe vételre többek között, ha

– a tényleges jövedelem 30 naptári napnál kevesebb,

– legalább 180 napnyi folyamatos biztosítási jogviszonnyal rendelkező biztosított adott időszakban nem rendelkezik 120 naptári napi jövedelemmel, akkor tényleges jövedelem hiányában az ellátás alapját a szerződés szerinti jövedelem alapján kell megállapítani;

– a biztosított az adott ellátásra való jogosultság első napját megelőzően nem rendelkezik 180 napnyi folyamatos biztosítási jogviszonnyal, és adott jövedelme a minimálbért nem éri el, akkor az ellátás alapja tényleges jövedelem hiányában a szerződés szerinti jövedelem.

Vállalkozók körébe tartozik a kisadózó is. A biztosított főállású kisadózó ellátási alapja növekedett 2020. július 1-jétől. Havi 50 ezer forint tételes adó fizetése esetén az ellátási alap havi 98 100 forintról havi 102 ezer forintra nőtt, míg magasabb tételes adót (havi 75 ezer forint) választó esetén havi 164 ezer forintról havi 170 ezer forintra növekedett.

 

Az őstermelők pénzbeli egészségbiztosítási ellátásainak változása

Az új Tbj. hatálybalépésével 2020. július 1-jétől 18,5 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulékot kell fizetni minden biztosított őstermelőnek. Továbbá 2020. július 1-jétől fizetendő társadalombiztosítási járulék alapja az alábbiak szerint alakult:

– A biztosított mezőgazdasági őstermelő – ideértve a tevékenységét a tárgyévben kezdő mezőgazdasági őstermelőt is – a minimálbér 92 százalékának megfelelő összeg  fizeti meg a társadalombiztosítási járulékot.
– A biztosított mezőgazdasági kistermelő, a tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 15 százaléka után fizeti a társadalombiztosítási járulékot.

Fontos változás, hogy a fenti 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékfizetés alapján a biztosított őstermelő jogosult lesz – ha az ellátáshoz szükséges adott előfeltétellel rendelkezik – minden társadalombiztosítási ellátásra. Korábban ez nem így volt, hiszen a biztosított őstermelő nem fizetett minden járulékot.

Változást hozott az új szabály a szerződés szerinti jövedelemnél is, ha a táppénzt, a csecsemőgondozási díjat, a gyermekgondozási díjat, az örökbefogadói díjat ezen jövedelem alapján állapítják meg. 2020. július 1-éig a szerződés szerinti jövedelem az ellátásra való jogosultság kezdő napján  érvényes minimálbér volt, azaz bruttó 161 ezer forint volt. 2020. július 1-jétől ez az ellátási alap a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 92 százaléka lett, amely bruttó 148 120 forint.