PDF letöltés

Új adatszolgáltatási kötelezettség júliustól

2020. július 1-jétől új adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik a határokon átnyúló adótervezési konstrukciókra, amire az adóhivatal tájékoztatóban hívja fel az érintett adózók figyelmét. Az adatszolgáltatás célja, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és az Európai Unió tagállami adóhatóságai átfogó és releváns információkat kapjanak a jogszabályban meghatározott ismertető jegyekkel rendelkező adótervezési konstrukciókról.

Ki kötelezett az adatszolgáltatásra

Adatot kell szolgáltatnia az adótervezésben közreműködőnek, illetve az érintett adózónak akkor, ha az alábbi esetek közül az egyik fennáll:

 • ha az adótervezésben közreműködő arról értesítette az érintett adózót, hogy az adózó adatszolgáltatásra köteles, mivel az adótervezésben közreműködő általi adatszolgáltatás a tevékenységét szabályozó jogszabályban rögzített titoktartási kötelezettség megsértését eredményezné, és nincs a konstrukcióban érintett másik adótervezésben közreműködő;
 • ha az adótervezési konstrukcióban közreműködő személy EU-n kívüli (nincs adóügyi illetősége, állandó telephelye az EU-ban, nincs az EU-ban bejegyezve, EU tagállam joga által nem szabályozott, nem szerepel EU-ban működő szakmai szövetség nyilvántartásában);
 • ha a konstrukcióban egyáltalán nem szerepel adótervezésben közreműködő (például házon belül kidolgozott konstrukció).

Az adótervezésben közreműködő a konstrukció általa ismert, birtokában levő vagy ellenőrzése alatt álló részletéről köteles adatot szolgáltatni, és ha a konstrukcióban több adótervezésben közreműködő is érintett, akkor valamennyit terheli az adatszolgáltatási kötelezettség arra a részre vonatkozóan, amelyet más még nem jelentett.

Ha egy adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó határokon átnyúló konstrukció kapcsán több érintett adózónak áll fenn adatszolgáltatási kötelezettsége, az adatszolgáltatási kötelezettséget a következők közül az első helyen szereplő érintett adózó teljesíti:

 • aki vagy amely az adótervezésben közreműködővel a határokon átnyúló konstrukcióról szóló megállapodást kötötte;
 • aki vagy amely a konstrukció végrehajtását irányítja.

 

Mikor kell adatot szolgáltatni

A már meglévő konstrukciókkal kapcsolatos egyszeri adatszolgáltatási kötelezettség 2021. február 28-ig azokról az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó határokon átnyúló konstrukciókról, amelyek végrehajtásának első lépése 2018. június 25. és 2020. június 30. közé esett.

Új konstrukciókkal kapcsolatos folyamatos adatszolgáltatás:

 1. A konstrukciót kidolgozó, forgalmazó, azt elérhetővé tevő adótervezésben közreműködő esetén az adatszolgáltatás határideje a következő időpontok közül a legkorábbitól számított 30 nap:
 • azt a napot követő nap, amikor az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukció végrehajtásra elérhetővé vált,
 • azt a napot követő nap, amikor az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukció végrehajtásra kész, vagy
 • az a nap, amikor az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukció végrehajtásának első lépése megtörtént.
 • azt a napot követő nap, amikor az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukció végrehajtás céljából elérhetővé vált az érintett adózó számára,
 • azt a napot követő nap, amikor az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukció kész az érintett adózó általi végrehajtásra, továbbá
 • amikor a konstrukció végrehajtásának első lépésére az érintett adózó összefüggésében sor került.
 1. A konstrukciót támogató, ahhoz segítséget, tanácsot nyújtó közreműködő esetében az adatszolgáltatás határideje a közvetlenül vagy más személyen keresztül nyújtott támogatás, segítségnyújtás vagy tanácsadás napját követő naptól számított 30 nap.
 2. Áthárított adatszolgáltatási kötelezettség esetén az erről értesülő másik adótervezésben közreműködő, vagy érintett adózó az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles adatot szolgáltatni.
 3. Ha az érintett adózónak adótervezésben közreműködő hiányában keletkezik adatszolgáltatási kötelezettsége, a következők közül a legkorábbi időponttól számított 30 napon belül köteles adatot szolgáltatni:

Ha az 1. és 4. esetekben felsorolt adatszolgáltatási kötelezettséget kiváltó esemény 2020. július 1. és 2020. december 31. közé esik, a 30 napos teljesítési határidő számítása 2021. január 1-jétől kezdődik.

Piacképes konstrukciók esetében a rendelkezésre álló új adatok adatszolgáltatásának határideje az adatok rendelkezésre állásának időpontját követő negyedév utolsó napjaelső alkalommal 2021. április 30.

 

Az adatszolgáltatás benyújtása

Az adatszolgáltatást a KONSTR jelű nyomtatványon, elektronikusan kell benyújtani a NAV-hoz. A KONSTR nyomtatvány elektronikusan elérhető a NAV honlapján az ÁNYK keretprogramban.

Az adatszolgáltatás ÁNYK-ban futó kitöltőprogramja és a hozzá tartozó útmutató a

 • www.nav.gov.hu → Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő programok → Programok részletes keresése

útvonalon található meg.

A bevallások elektronikus benyújtásáról és az elektronikus kapcsolattartás szabályairól bővebb információt a NAV honlapján (www.nav.gov.hu)

Egy adatszolgáltatónak a KONSTR nyomtatványból annyit kell beadnia, ahány adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó határokon átnyúló konstrukcióban érintett.

Egy adatszolgáltatáson belül a KONSTRA főbizonylatból egyet, a KONSTRM személyenkénti összesítő albizonylatból pedig annyit kell kitölteni, ahány adatszolgáltató által ismert adótervezésben közreműködő vagy érintett adózó, vagy más valószínűsíthetően érintett tagállambeli személy kapcsolódik az adott konstrukcióhoz. Eredeti adatszolgáltatás benyújtásakor legalább egy KONSTRM albizonylat kitöltése kötelező.

Az adatbetöltés automatizálásához az XML-file az Általános Nyomtatványkitöltő Program (ÁNYK) Szerviz => Fejlesztőknek menüpontja alatt található. Hozzá tartozó segédlet a NAV honlapján „Technikai információk fejlesztőknek” cím alatt található meg, és a következő linken tölthető le: http://nav.gov.hu/nav/ebevallas/abevjava/javakitolto.html

A nyomtatványt az adatszolgáltató vagy az általa meghatalmazott személy nyújthatja be, azzal, hogy utóbbi esetében a képviseleti jogosultságot igazolni kell.

Elektronikus benyújtáskor a képviseleti jogosultságot előzetesen be kell jelenteni a NAV-hoz. Az elektronikusan benyújtott nyomtatványt ugyanis a NAV csak akkor tudja befogadni, ha a benyújtó képviseleti jogosultságát előzetesen regisztrálta.

képviselet bejelentéséről bővebb információ a NAV honlapján (www.nav.gov.hu)

 

Az adatszolgáltatás elmulasztásának, hibás teljesítésének jogkövetkezményei

Ha adatszolgáltatási kötelezettségét az adatszolgáltató hibásan, valótlan vagy hiányos adattartalommal, késve teljesíti, vagy azt elmulasztja, a NAV az adatszolgáltatásra kötelezettet 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja, illetve 5 millió forintig terjedő mulasztási bírságot állapíthat meg, ha az adatszolgáltatásra kötelezett a kötelezettség teljesítésére való adóhatósági felhívás határidején belül nem, vagy nem jogszerűen teljesíti kötelezettségét.

Nincs helye mulasztási bírság kiszabásának, ha az adatszolgáltatásra kötelezett mulasztását, késedelmét, hibás, valótlan tartalmú vagy hiányos teljesítését annak igazolásával menti ki, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.