Társasági adó - mi az?

A jövedelem- és vagyonszerzést eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján társasági adókötelezettség keletkezik, így hacsak nem választ a vállalkozás KIVA-t, KATA-t, vagy EVA-t, akkor társasági adót kell fizetni, rövidítése: TAO.
Azaz ez az általános kötelezettség, hogy egy vállalkozás fizessen a vállalkozási tevékenysége után adót, ezt az adót társas vállalkozások esetében társasági adónak nevezzük. A társasági adó a vállalkozásokat terheli, egyéni vállalkozó - ha nem az előbb említett speciális adózási formákat választja, amelyek a kvázi vállalkozásokat terhelő adót is magában foglalják - akkor mint vállalkozó vállalkozói személyi jövedelemadót fizet, amely funkciójában és rendeltetésben a társasági adó megfelelője egyéni vállalkozók részére.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] tartalmazza a vonatkozó szabályokat.

Így azt mondhatnánk a vállalkozási tevékenységből származó jövedelem után adófizetés keletkezik. Ha társaságról van szó társasági adó, és Tao. tv szabályai érvényesek, ha egyéni vállalkozóról (azaz vállalkozó magányszemélyről) akkor személyi jövedelemadó törvény előírásai. De mindkét esetben, ha fennállnak a feltételek ezen adók helyett lehetőség van összevont, azaz más adónemeket is magukban foglaló speciális és kedvezőbb adózási formák választására, amelyeket külön törvények szabályoznak (EVA. KIVA, KATA), és amelyekkel a vállalkozási tevékenységből származó vagyon/jövedelem utáni adófizetési kötelezettség is teljesíthető. Speciális adózási forma esetén kikerül a vállalkozás a TAO szabályai alól, ha pedig az megszűnik, visszakerül ismét adóalany lesz.
 
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]