Társasági adó bevallása és megfizetése

A társasági adó megfizetésére az adózó a bevallással együtt köteles, a május 31. nap pedig sokak számára ismert dátum, hiszen ez a határidő a Tao-ban.
Bevallás
Az adóévre megállapított társasági adó összegét – a naptári év szerint működő adózóknak, azaz aki nem alkalmaz a naptári évtől eltérő adóévet – az adóévet követő év május 31-éig kell bevallaniuk (éves adóbevallás), az erre rendszeresített '29. számú bevallási nyomtatványon. Azaz mindig az előző év adóját május 31-ig kell bevallani, így a 2013. évit 2014.05.31-ig.
A naptári évtől eltérő üzleti év szerint működő adózók – az üzleti év első napján hatályos szabályok szerint megállapított – adófizetési kötelezettségük bevallását az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig teljesítik. Azaz nekik is 5 hónapjuk van a bevallás elkészítésére, csak itt az ő üzleti évi zárásuk napjától számítva.
 
Társasági adó fizetése
Az adó megfizetése az előlegfizetés rendszerében történik. Így tulajdonképpen az év végén elszámolás történik.
Az adózó a tényleges adóévre már kiszámolt társasági adót így, azaz a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított társasági adó különbözetét az adóévet követő év május 31-éig fizeti meg, a naptári évtől eltérő üzleti év szerint működő adózó az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.
 
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]