PDF letöltés

TAO változás: jóváhagyott, de ki nem fizetett osztalék

2021. január 1-jével megváltozott a jóváhagyott, de ki nem fizetett osztalék elengedésének társaságiadó-kezelése. A járvány okozta nehéz gazdasági helyzetben, amikor nagyobb valószínűséggel fordulhat elő az az eset, amikor egy vállalkozás pénzügyi helyzete úgy alakul, hogy mégsem fizeti ki a már megszavazott osztalékot, fontos tisztában lenni a törvényi változásokkal.

A 2020. december 31-ig hatályos számviteli szabályok értelmében az osztalékfizetésre kötelezett társaságnak, ha a tagja elengedte a korábban jóváhagyott osztalék kifizetését, bevétele keletkezett, amit az egyéb bevételek között kellett elszámolnia eredménykimutatásában.

Tekintettel arra, hogy az elengedett osztalékkövetelés az adózás előtti eredmény részét képezte, főszabály szerint ezen bevétel után a bevételt elszámoló társaságnak társasági adót kellett volna fizetnie. Mivel e kötelezettség egy már leadózott eredményt vont volna újra adófizetés alá, ezért a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.tv.) egy speciális adóalap-csökkentő tételt alkalmazott, mely szerint a társasági adó alapját csökkenthette az osztalékfizetésre kötelezett társaság a megállapított, de ki nem fizetett osztalék elengedésére tekintettel elszámolt bevétellel. A Tao tv. az adóalap-csökkentés mellett továbbá arra is tartalmazott előírást, hogy az osztalékot megállapító társaság tagjának akkor sem keletkezik társaságiadóalap-növelési kötelezettsége, ha az osztalékot megállapító társaság esetleg a kapcsolt vállalkozásának tekinthető.

Új szabályok 2021-től

A 2020-as őszi adócsomag  újra szabályozta a kérdést és 2020. november 27-ei hatállyal módosította az elengedett osztalékkövetelések számviteli kezelését. A módosítás eredményeképpen, ha a jóváhagyott osztalékból származó követelését a gazdasági társaság tulajdonosa (tagja) elengedi, akkor az osztalék miatti kötelezettség elengedett összegét az osztalékot megállapító társaságnak az elengedés időpontjával az eredménytartalék növekedéseként kell kimutatnia.

Mivel az eredménytartalék növekedésének nincs hatása az osztalékot megállapító társaság adózás előtti eredményére, ezért ezzel a módosítással feleslegessé vált a Tao tv. kapcsolódó adóalap-módosító tétele. Ennek következtében a Tao tv. adóalap-módosító tétele hatályon kívül helyezésre került 2021. január 1-jével.

Fontos megjegyezni, hogy mivel az osztalékkövetelés elengedésével kapcsolatos adóalap-módosító tétel eltörlésre került, ezért az osztalékot megállapító társaság tagjának figyelemmel kell lennie ezentúl a Tao tv. 8. § (1) bekezdés h) pontjára is. Ebből következően, ha a tag részéről az osztalékkövetelés elengedése kapcsolt vállalkozása javára történik, az elengedett osztalék összegével az adózás előtti eredményét a tagnak meg kell növelnie.