Szocho kedvezmény - Kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezmény (3)

Kutató után adókedvezmény olyan munkavállaló után jár aki:
1. doktori, (PHD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal rendelkezik, ekkor az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, (bruttó) munkabér a kedvezmény alapja, de legfeljebb 500 ezer forint.

A kedvezmény a teljes Szocho, azaz 27 százalék (mivel összesen 500 e Ft ig, ezért maximum 135.000 Ft)

2. doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelölt ekkor az adómegállapítási időszakra figyelembe vett (bruttó) munkabér a kedvezmény alapja, de legfeljebb 200 ezer forint.

A kedvezmény 14,5 százalék (mivel összesen 200 e Ft ig ezért maximum 29.000 Ft)

Meddig tart, melyik hónapban kezdődik és ér véget?

Ha a kifizető a foglalkoztatottat az adómegállapítási időszak egy részében nem, vagy nem kizárólag a meghatározott tevékenységnek megfelelő munkakörben foglalkoztatta, a munkaviszony alapján ezen adómegállapítási időszakra vonatkozóan kedvezményt nem érvényesíthet.

Azon hónapra vonatkozóan, amelyben a munkavállaló munkaviszonya kezdődik vagy véget ér, a részkedvezmény az egész hónap tekintetében megilleti a kifizetőt.

A kedvezményt részmunkaidő esetén itt is arányosítani kell: a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkentett része után illeti meg a munkáltatót. Részmunkaidős foglalkoztatásnak minősül az a foglalkoztatás, amelynek munkaszerződésben meghatározott időtartama nem éri el a betöltött munkakörre érvényes teljes munkaidőt.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/ado-penzugy/szocho-kedvezmeny-kutatok-foglalkoztatasa-utan-jaro-adokedvezmeny-2

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]