Szocho kedvezmény – igénybevétel, eljárás (5)

Szocho és kedvezmény bevallás eltérő szabályai
  1. más speciális foglalkoztatási-adózási jogszabály alapján:
EKHO és EFO

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról (ekho), valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény (efo) hatálya alá tartozó adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony esetében az adózó az adóval összefüggő adókötelezettségeit az érintett törvény rendelkezéseit figyelembe véve teljesíti.
  1. Az Európai Unió kötelező jogi aktusának vagy a nemzetközi szerződésnek a rendelkezését kell alkalmazni, amennyiben az adóra kiterjedő hatályú jogi aktus, illetőleg nemzetközi szerződés eltérő rendelkezést tartalmaz. A gyakorlatban – figyelemmel arra, hogy a kifizetőt terhelő adónak nem alapja az olyan személynek juttatott bevétel, akire a Tbj. szerint a biztosítási kötelezettség nem terjed ki – ez azt jelenti, hogy az egyezmények alapján Magyarországon biztosítási kötelezettség alá nem volt személyek esetében szociális hozzájárulási adót nem kell fizetni.
Példa: Egy Magyarországon bejegyzett Kft. német állampolgárságú vezető tisztségviselője havi 300 000 forint járulékalapot képező jövedelemben részesül, a vezető tisztséget megbízási jogviszony keretében látja el, de a társaság tevékenységében a vezető tisztség ellátása mellett személyesen nem működik közre. A Tbj. 2012. január 1-jétől hatályos szabályai szerint a vezető tisztség ellátása vonatkozásában a vezető tisztségviselő társas vállalkozónak minősül. A magyar foglalkoztató könyvelője számára átadták az A1 jelű igazolást, amely 2015. december 31-ig érvényes. Az igazolás alapján a vezető tisztségviselő kizárólag Németországban, a német szabályok szerint biztosított, ezért Magyarországon biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony hiányában a Tbj. szabályai szerint járulékfizetési kötelezettség, és szociális hozzájárulási adó kötelezettség nem merülhet fel.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/ado-penzugy/szocho-kedvezmeny-igenybevetel-eljaras-4

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]