Szocho kedvezmény – igénybevétel, eljárás (2)

A kifizető az adót havonta megállapítja, és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be, és ugyanezen időpontig megfizeti. A befizetést a NAV Szociális hozzájárulási adó beszedési számla 10032000-060055912 javára kell teljesíteni.

1. Havi adómegállapítás

Az adót
  • az adóalany és (1508-as számú bevallásban vallja be)
  • az egyéni vállalkozó (1558-as számú bevallásban vallja be)
  • és az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) egyéni vállalkozó az EVA alapja figyelembevételével fizetett adót (1558-as számú bevallásban vallja be)
havonta megállapítja, és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig bevallja és megfizeti.

2. Negyedéves adómegállapítás

Ettől eltérően
  • a legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal rendelkező,
  • vagy közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató
  • és eva adózó egyéni vállalkozó
  • az adót negyedévente állapítja meg, és a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg.
A mezőgazdasági őstermelő az adót negyedévente állapítja meg, és a negyedévet követő hónap 12-éig elektronikus úton vallja be és fizeti meg.

A tanulmányokat folytató tanuló, hallgató jogviszonyát

a)
a köznevelési intézmény által kiállított tanulói jogviszony-igazolás,
b) a felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony-igazolás,
c) az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által a tárgyidőszakra kiadott, érvényesítő matricával ellátott, nappali típusú diákigazolvány,
d) a közreműködő intézmény által kiadott, a c) pont szerinti diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás,
e) az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a tanköteles kor felső határát az adott tanévben betöltő tanuló esetén az érvényesítő matrica nélküli diákigazolvány

tanúsítja, az a)–d) pont szerinti esetben az igazolás vagy a diákigazolvány érvényességi idején belül, az e) pont szerinti esetben a tanévet követő október 31-éig.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/ado-penzugy/szocho-kedvezmeny-igenybevetel-eljaras-1

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]