Szocho kedvezmény – igénybevétel, eljárás (1)

A szocho kedvezmények:
Összefoglaló a Szocho kedvezményekről ld.: 2015.06.24.
 1. Szakképzettséget nem igénylő munkakör
 2. 25 év alatt, 55 év felett
 3. GYED, GYES, GYET
 4. Tartósan álláskeresőnek
 5. Pályakezdőnek
 6. Kutató-fejlesztő, doktori képzésben résztvevő hallgatónak
 7. Szabad vállalkozási zónában működőknek
 8. Egyéb különleges kategóriák
 
Érvényesítési szabályok:

1. egyszeresen vehető igénybe ha több jogcímen jár:

A kifizető az ugyanazzal a természetes személlyel fennálló, adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyára tekintettel csak külön felhatalmazással érvényesíthet több kedvezményt párhuzamosan. A több adókedvezmény egyidejű igénybevételét lehetővé tévő külön rendelkezés hiányában az adókedvezmények közötti választás joga a kifizetőt illeti meg.

2. Az igénybevétel közös szabályai:
 • A kedvezményt a kifizető kizárólag az adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztatott személy után érvényesítheti
 • a kedvezmény érvényesítése szempontjából érdektelen, hogy a munkavállaló után más munkáltató is jogosult kedvezmény érvényesítésére
 • a kedvezményt a kifizető a munkaviszonyra tekintettel őt terhelő szociális hozzájárulási adóból veheti igénybe
 • az adókedvezmény összegét a kifizető havonta, az adott hónapban fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyonként külön-külön kiszámított kedvezmények összegeként állapítja meg
 • részmunkaidős foglalkoztatás esetében a kedvezmény érvényesíthető, de mértéke arányosan csökken. Részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a kedvezmény legfeljebb havi 100 – kutató foglalkoztatása esetén legfeljebb 500 -  ezer forintnak a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkentett része után illeti meg a munkáltatót. Ld. részletesebben:
 • A Munka Törvénykönyve szerinti munkáltató személyében bekövetkező változás esetén a tartósan álláskereső szerinti kedvezményt az átvevő munkáltató tovább érvényesítheti a kedvezménnyel érintett időszak fennmaradó részére.

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]