Szocho kedvezmény – Egyéb – Karrier Híd Program (1)

Összefoglaló a Szocho kedvezményekről ld.: 2015.06.24.
  1. Egyéb különleges kategóriák
A) Karrier híd program
B) A megváltozott munkaképességű vállalkozók
 
A Karrier Híd Program megvalósítását célzó adókedvezmény
 
A Karrier Híd Program megvalósítása érdekében a kiadott hatósági bizonyítvánnyal rendelkező természetes személyt adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztató, költségvetési szervnek nem minősülő kifizető az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe.
 
A hatósági bizonyítvány:
Az állami foglalkoztatási szerv a Karrier Híd Programban való részvételre jogosult természetes személy által 2012. október 31-éig benyújtott kérelem alapján állítja ki.
 
A Karrier Híd Programban a felmentését (felmondását) közvetlenül megelőzően
  • kormánytisztviselői jogviszonyban,
  • közalkalmazotti jogviszonyban,
  • hivatásos szolgálati jogviszonyban,
  • igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban
  • vagy költségvetési szervnél munkaviszonyban
foglalkoztatott személy vehet részt.
 
Törvény, kormányrendelet, valamint az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott miniszteri rendelet a Karrier Híd Programban való részvételre további feltételeket is megállapíthat, valamint törvény az e törvényben meghatározottakhoz képest bővítheti a részvételre jogosultak körét.
 
Az állami foglalkoztatási szerv – törvény, kormányrendelet, vagy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott miniszteri rendelet eltérő rendelkezése hiányában – a hatósági bizonyítványt ugyanazon ügyfél kérelmére egy alkalommal állítja ki, valamint annak egyetlen eredeti példányát adja át az ügyfél részére.
 
A hatósági bizonyítvány a kiállításának napjától a kiállításának hónapját követő 12. hónap utolsó napjáig érvényes. Az állami foglalkoztatási szerv a hatósági bizonyítványon feltünteti érvényességi idejének kezdő és utolsó napját.


Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]