Szocho kedvezmény - A szabad vállalkozási zóna (3)

A kedvezményre való jogosultság feltételei, amelyeknek együtt kell fennállniuk:
1. Új munkavállaló felvétele

Új munkavállaló az,

  • akivel a kifizető statisztikai állományi létszámát növeli,
  • akinek a munkaviszonya nem a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított, új munkahely létesítése feltételével adott támogatás igénybevételével jött létre, és
  • aki a kedvezményezett foglalkoztatása kezdetét megelőző egy évben a kifizetőnél vagy a kifizető – a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti – kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozásánál nem tartozott az átlagos statisztikai állományi létszámba.

2. ez létszámnövekedést jelentsen

a kifizető (azaz a vállalkozás) a létszámát (azaz munkavállalóinak számát) az új munkavállalóval létesített munkaviszony kezdetét megelőző hónap – Központi Statisztikai Hivatal által a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutató szerinti – átlagos statisztikai állományi létszámához képest növeli.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/ado-penzugy/szocho-kedvezmeny-a-szabad-vallalkozasi-zona-2

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]