SZJA -Munkáltatói adómegállapítás – mi az? (1)

Csak ha a munkáltató vállalja és feltételei fennállnak akkor lehetséges.

Ha munkáltató vállalja a munkavállaló az adóévet követő év január 31. napjáig a munkáltatójához megtett, - a jogkövetkezmények szempontjából - adóbevallással egyenértékű nyilatkozata alapján munkáltatói adómegállapítást kérhet (vagy arról nyilatkozhat h nem kér. Mert ha a munkáltató vállalja a magánszemély adójának megállapítását, a magánszemély az adóévet követő év január 31. napjáig arról is nyilatkozhat, ha nem kéri a munkáltatói adómegállapítást.).

A munkáltató az adóalapot és az adót a magánszemély nyilatkozata alapján, az adóévet követő év március 20-áig átadott igazolások (ld.: feltételek) figyelembevételével az adóévet követő év május 20-áig állapítja meg és erről igazolást ad. A munkáltató az adómegállapítást az adóévet követő év június 10-éig elektronikus úton továbbítja az állami adóhatósághoz.

Amennyiben a munkáltató nem vállalja a magánszemélyek adójának megállapítását, köteles tájékoztatni a magánszemélyt az egyszerűsített bevallás és adónyilatkozat választásának lehetőségéről.

Az adót az a munkáltató vallja be, akihez az adózó a nyilatkozatát megtette. Az adó elszámolását vállaló munkáltató - az adóévben megszerzett összes olyan bevétel figyelembe veszi, amelyet a magánszemély köteles bevallani, majd a magánszemély jövedelmét és az azt terhelő adót megállapítja és bevallja, az adót megfizeti, túlfizetés esetén az adókülönbözetet a magánszemélynek visszatéríti, valamint erről bizonylatot állít ki a magánszemély számára.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]