PDF letöltés

Szemléletváltás, bürokráciacsökkentés

2021. január 1-jével tovább egyszerűsödik az ügyintézés az állampolgárok és a cégek számára. A cél nemcsak a vállalkozók és állampolgárok terheinek csökkentése, hanem a szankciótörvény életbe lépésével a bírságolás helyett elsősorban az önkéntes jogkövető magatartását ösztönzése.

A bürokráciacsökkentő csomag fontos elemét adják az adminisztratív terhek mérséklését szolgáló olyan változtatások, amelyek célja, hogy az állampolgárok és a vállalkozások – tekintettel a járványhelyzetre is – online, akár otthonról, minél szélesebb körben tudják az elektronikus szolgáltatásokat igénybe venni. Jelenleg már 449 kormányhivatali ügykörben lehet elektronikus űrlap benyújtásával lehet intézni az ügyeket.

A gazdaság versenyképességének javítása érdekében tett adminisztratív tehercsökkentés keretében egyszerűsödik a vállalkozás, gazdasági társaság bankszámla megnyitása, valamint megszüntetése során szükséges ügyintézés, ugyanis 2021-től nem kell külön felkeresni az adóhatóságot, a gazdasági kamarát és a jegyzőt. Az egyéni vállalkozók például a kamarai nyilvántartásba vételi kérelmüket a NAV-nál az egyéni vállalkozási tevékenység megkezdésének bejelentésével egyidejűleg tudják kezdeményezni.

Az ingatlanvásárlók számára egyszerűbbé válik a jelzálogjog bejegyzése, az építtetők számára pedig könnyebbséget jelent, hogy megszűnik az építésügy hatósági engedélyek meghosszabbítására irányuló eljárás, ugyanis az beleolvad az alapengedély hatályába. Így az az építkezés megkezdésére 4 év, a befejezésére további 6 év áll majd rendelkezésre.

Országosan több ezer települési szintű – tíz féle kereskedelmi és szolgáltatói – közhiteles nyilvántartás integrálásával létrejött az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer (OKNYIR) is. Ennek köszönhetően az állampolgárok gyorsabban és hatékonyabban tájékozódhatnak az egyes kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységet végzőkről, azok nyilvános adatairól (többek között az üzlet helye, nyitvatartás, az árusított termékek köre).

Szemléletváltás a szankciókban

A közigazgatási szabályszegések egységes, átlátható és következetes szankcionálása is megvalósul a január 1-jétől életbe lépő szankciótörvénynek, és a hozzá kapcsolódó 88 további jogszabály módosításának köszönhetően.

Az új, ügyfélbarát szabályozás szemléletváltást is jelent a közigazgatásban, hiszen a büntetés helyett az a célja, hogy az állampolgárok és vállalkozások önkéntes jogkövető magatartását ösztönözze, ezáltal megelőzze a jogsértéseket. Ennek érdekében azzal szemben, aki közigazgatási szabályszegést egy éven belül első alkalommal követ el, a hatóság a legtöbb esetben figyelmeztetést alkalmaz.

Fontos alapelv a fokozatosság is, így a közigazgatási bírságot csak mérsékelt összegben szabják ki akkor, ha az ügyféllel szemben e szankciót 3 éven belül még nem alkalmazta egy hatóság sem. Mindezek alól kivételt jelentenek többek között az emberi életet, testi épséget vagy a környezetet veszélyeztető jogszabálysértések, továbbá a kiskorúak védelmét célzó jogszabályok megsértése; az ilyen esetekben továbbra is szigorúbban lép fel a hatóság. A fokozatosság érdekében létrejön egy olyan nyilvántartás, amely a közigazgatási szabálysértések elkövetőit és a hatóságok velük szemben alkalmazott szankcióit tartalmazza.