Számlázó program - a 23/2014 (VI.30) NGM rendelet hatása

A minisztérium szerint a gazdaság fehérítésének következő lépését jelenti a Nemzetgazdasági Minisztérium új rendelete, amely a számlázó programok iránt támasztott követelményeket és a számlák formai ismérveit foglalja egyértelmű jogszabályba. E rendelet megalkotását a pénztárgépekkel és taxaméterekkel szemben támasztott új követelmények és informatikai lehetőségek együtt tették időszerűvé. A rendelettel megnyílt a lehetőség az elektronikus nyugtaadásra is.
2014. július 1-jén hatályba lépett a 23/2014. (VI.30.) számú NGM rendelet, amely a számlázás és nyugtaadás szabályait foglalja egységes keretbe, összhangban az áfa törvény előírásaival. A rendelet egységesíti az adóügyi bizonylatokkal szemben támasztott követelményeket, a korábbi előírások egyetlen lényegi módosításával: a számlázó programokkal szemben is szigorúbb követelményeket támaszt, tekintve, hogy a pénztárgépekkel és taxaméterekkel kapcsolatos elvárások is szigorodtak. A rendelet értelmében, ha a vállalkozó 2014. október 1. után kezd el számlázó programot használni, akkor azt 30 napon belül be kell jelentenie az adóhatóságnak. Amennyiben a vállalkozó 2014. október 1-jét megelőzően is alkalmazott már számlázó programot, akkor azt elegendő 2014. november 15-ig bejelentenie. A jogszabály így elegendő felkészülési időt biztosít mindenki számára a bejelentés megtételére.
 
A rendelet egyúttal korszerűsíti a számlázás és a nyugtaadás követelményeit, és teret nyit a számítógéppel előállított, illetve elektronikus nyugta adásnak.
 
A bejelentések ugyanakkor egyértelmű adminisztratív feladatot jelentenek, továbbá plusz megőrzési kötelezettség a felhasználói dokumentáció megőrzése a számlázó programról.
 
Az adóhatóság jogosult a számla kiállításának folyamatát úgy is ellenőrizni, hogy felügyelete alatt a számla kiállítója – próbajelleggel – bocsát ki számlát.
 
Fontos még kiemelni, hogy a rendelettel hatályát veszti

a) a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet; Ennek eredményeként a számlázó program vásárlásakor már nem kell Jogszabály megfelelőségi nyilatkozatot adni,
 
b) az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet 1. §-a és 1. melléklete.


Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

 
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]