Reklámadó köteles tevékenységek

Az alábbiakban foglaljuk össze a reklámadó köteles tevékenységek tartalmát, értelmezését, a saját célú reklámmal és a vállalkozó nyilatkozata nélkül rendelt reklámról külön szólunk a későbbiekben
a) Médiaszolgáltatásnak minősül pl.: Tv-ben, rádióban történő reklám közzététele, reklámügynökség által reklámok elhelyezése

b) Sajtótermék fogalmát az Mttv. 203. § 60. pontja tartalmazza. Eszerint sajtóterméknek minősül a napilap, más időszaki lap egyes számai, internetes újság vagy hírportál, amelyet gazdasági szolgáltatásként nyújtanak, nyomtatott formában vagy valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül.

c) Szabadtéri reklámhordozónak tekintendő a Reklám tv. 3.§ o) pontja szerint reklám közzététele céljából építményen kívül elhelyezett eszköz. Pl.: reklám poszterek bemutatására szolgáló, szabadtéren létesített szerkezetek, hirdetőtáblák, hirdetőoszlopok.

d) A járművön elhelyezett reklám körébe tartozik a jármű karosszériáján, ponyváján megjelenített reklám. Nyomtatott anyagnak tekintendő az üzleti reklámanyag, a katalógus, a prospektus, a reklám poszter, ezek ingatlanon elhelyezve.

e) Internetes reklám, az interneten megjelenő reklám (pl.: Google, Youtube, Facebook) és más hasonló cégek által interneten közzétett reklám, honlapon szereplő reklámok.

f) Saját célú reklámnak

g) Vállalkozás reklám közzétételét rendeli meg, s a reklámadó alanya nem ad nyilatkozatot számlán

Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/ado-penzugy/a-reklamado-reklam-fogalma

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]