Reklámadó előleg

A Reklámadó nem csupán a médiumokat érinti, szinte minden vállalkozás a hatálya alá tartozik, amely reklámtevékenységet folytat, ugyanakkor ez nem általában eredményez sem bevallási, sem befizetési kötelezettséget az adóalap 500 Mó Ft értékhatára miatt. Bár az adóalapot meg kell határozni akkor is, ha adófizetés nem áll fenn.
Az adó, adóelőleg és előleg-kiegészítés bevallása, befizetése körében aktuálisan a 2014. évi adóelőleggel kapcsolatban jelentkeznek elsősorban teendők.
 
a) A 2014. évi adóelőleg kiszámítása a 2013. éves adatok alapján történik.
 
b) Ennek érdekében meg kell állapítani (teljes adóévben működő vállalkozásoknál) a 2013. évben az adóalapot képező tételeket.
 
Ide tartozhat olyan, a vállalkozások által végzett reklámtevékenységek nettó árbevétele, mint pl.: azon szerződések alapján történő, boltban elhelyezett, szállítók termékét ábrázoló, ill. tartalmazó reklámhordozók kihelyezéséért, közzétételéért szállítóktól kapott ellenérték, valamint a saját célú reklám közzétételével kapcsolatban közvetlenül felmerült költségek.
 
(Az adóelőleg számításánál – miután 2013. évben a Reklámadó tv. nem volt hatályban – nem értelmezhető az a tétel, amelyik a megrendelőnél a reklámadó alanya nyilatkozatának hiánya miatt jelentkezhetne.
 
Ha nem éri el az alap az 500 Mó Ft-ot Reklámadó tv. szerint a sávosan számítandó adóelőleg bevallása és befizetése nem merül fel.
 
Amennyiben a sávosan meghatározott adóalap után adóelőleget kellene fizetni, úgy azt 2014. évben augusztus 20-áig kellene megállapítani és bevallani, továbbá két egyenlő részletben 2014. augusztus 20-áig és 2014. november 20-áig befizetni.

Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/ado-penzugy/reklamado-alap

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]