PDF letöltés

Nem minden energiahatékonysági beruházáshoz társul adókedvezmény

A társasági adó rendszere 2017. január 1-jétől egy új kedvezménnyel – az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezményével – bővült. Az azóta eltelt időszak adóhatósági ellenőrzési tapasztalatai alapján közleményben hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó-és Vámhivatal az adókedvezmény igénybevételének feltételeire.

Az adókedvezményt bizonyos feltételekkel az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások vagy felújítások után lehet igénybe venni a társasági adóból, az üzembe helyezés utáni adóévben – vagy a beruházás, felújítás üzembe helyezésének adóévében – és az azutáni öt adóévben. Ehhez nem kell bejelentést vagy kérelmet benyújtani a NAV-hoz, de az érvényesítésnek számos feltétele van, így például az igazolt energiahatékonysági cél.

A feltételek teljesítését a NAV az első igénybevételt követő harmadik adóév végéig legalább egyszer vizsgálja. Az eddigi ellenőrzési tapasztalatok szerint a jogosulatlanul igénybe vett adókedvezmények többsége a napelemes rendszerek kivitelezéséhez köthető. Az is látszik, hogy a főbb szabályokkal tisztában vannak ugyan az adózók, de a költségek elszámolhatóságának értelmezésével azonban nem.

Nem számolható el például költségként, vagyis nem jogosít kedvezményre a megújuló energiaforrásból villamos energiát termelő berendezés beruházási költsége. Kivételt képez ez alól, vagyis elszámolható beruházás a megújuló energiaforrásból saját fűtési, hűtési és ipari hőtermelési célra energiát előállító, saját tevékenységet szolgáló berendezés, ami villamos energia termelésére nem képes. Ilyen például az elektromos – szondás, talajvizes, levegős – hőszivattyú; a gázmotoros hőszivattyú; a napkollektor; a saját hulladékból származó biogázt és biomasszát hasznosító berendezés.

Ha a napelem, mint megújuló energiaforrás villamos energia termelésére képes, alkalmas berendezés, akkor a napelemes rendszer bekerülési értéke adókedvezményként nem vehető figyelembe. Ezen a megítélésen az sem változtat, ha a napelem kizárólag az adózó saját tevékenységét szolgálja, vagy ha az adózónak az energiamegtakarításról energetikai auditor adott ki igazolást: az igazolás megléte nem jelenti automatikusan a kedvezmény érvényesíthetőségét.

A kedvezmény legfontosabb szabályait a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao tv.] 22/E. §-a, az igénybevétel részletszabályait a 176/2017. (VII.4.) Korm. rendelet tartalmazza.