NAV - elérhető telefonon is az ügyintézés

A telefonos ügyintézőrendszer szolgáltatásainak igénybevételéhez egy egyedi azonosító kód (PIN-kód), azaz ügyfél azonosító szám szükséges. Az ügyfél azonosító szám olyan véletlenszerűen képzett 8 jegyű szám, amely a telefonáló beazonosítását szolgálja. Az azonosító szám képzését az ügyfél vagy képviselője – az adóhatóság honlapjáról letölthető– papír alapon vagy Ügyfélkapun keresztül elektronikusan beküldött 12UK30-as nyomtatványon illetékmentesen kérheti.

 

A telefonon intézhető ügyek köre

a) adózói folyószámlával/kivonattal kapcsolatos egyedi tájékoztatás, adónemek közötti átvezetés,
b) ügyfélkapu regisztrációval, állandó meghatalmazással kapcsolatos egyedi felvilágosítás
c) egyedi bevallási adatokkal, hibás bevallással kapcsolatos egyedi tájékoztatás,
d) adózói törzsadatokkal kapcsolatos tájékoztatás, egyedi bejelentésekkel, változás-bejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés,
e) közösségi adószám igénylése,
f) meggyőződés az ellenőrzést végzőszemély személyazonosságáról és megbízásának érvényességéről, a megbízólevél számáról, az ellenőrzés alá vont adónemekről és időszakról,
g) meggyőződés közösségi adószám érvényességéről,
h) jövedelemigazolás iránti kérelemmel kapcsolatos ügyintézés.
 
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]