Munkáltatói igazolások - letiltás munkaérből, értékelés

Fontos, hogy a munkaviszony megszűnésekor fellépő számos adminisztrációs feladatot a munkáltató ismerje. Ezek az ún. kilépő papírok, amelyek sok igazolást jelentenek, amelyeket a munkavállaló részére ki kell adni, és amelyeket elszórtan szabályoznak a jogszabályok, mégis a munkáltató kötelessége ezek szabályszerű átadása, egy részük TB vonatkozású, van ami az álláskeresési járadákhoz szükséges, van ami a további szabályszerű foglalkoztatást segíti, pl.: gyermektarás  letiltás a munkabérből, értékelés.

Igazolás a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály alapján levonandó tartozásokról

A munkabérből történő levonás szabályait a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 65-66. §-ai tartalmazzák.

Ezt az igazolást ah kézhez kapja a munkáltató köteles eleget tenni és a letiltott összeget a megjelölt helyre folyósítani és tilos innentől a munkabér ezen részét a munkavállalónak kiadni.
 
Értékelés.

A munkavállaló a munkaviszony megszűnésekor, de legfeljebb egy évig kérheti a munkájának az írásbeli értékelését, a korábbitól eltérően azonban csak abban az esetben, ha a munkaviszonya legalább egy évig fennállt. Az új Mt. nem határozza meg a korábban működési bizonyítványnak nevezett értékelés tartalmi elemeit. Ennek tartalmaznia kell a munkakört is,hiszen a munkakör hiányában a végzett munkára legfeljebb általános, sablonos megállapítások tehetők.

Új elem az új Mt.-ben, hogy a munkavállaló az értékelés valótlan ténymegállapításainak megsemmisítését, vagy módosítását bíróságtól kérheti. Az értékelés szabályaitól kollektív szerződés csak a munkavállaló javára térhet el.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]