Munkáltatói igazolások - jövedelem, szja

A munkáltatók adminisztrációs feladatai szerteágazók, ezek közé tartoznak a munkáltatói igazolások is, amelyeket az ő felelőssége kiadni. Egyik ilyen az Adatlap/igazolás a munkáltatótól származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról .
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 46. §-ának (5) bekezdése kimondja, hogy ha a magánszemély munkaviszonya év közben megszűnik, a munkáltató az adóévben általa kifizetett jövedelemről és a levont adóelőlegekről szóló bizonylatot (igazolást, adatlapot) a munkaviszony megszűnésének időpontjában köteles a magánszemély részére kiadni.
 
Az igazolásnak tartalmaznia kell az adóéven belüli előző munkáltató által közölt adatokat is!
 

 

 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]