Munkáltatói igazolások - biztosítási idő

A munkáltatók adminisztrációs feladatai szerteágazóak, ezek közé tartoznak a munkáltatói igazolások is, amelyeket az ő felelőssége kiadni. Egyik ilyen az Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról elnevezéső igazolás a biztosítási időről.
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) számú Kormányrendelet (a továbbiakban Ebtv.vhr.) 38. §-ának (1) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:
 
A biztosított a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony létesítésekor az Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról" (a továbbiakban: Igazolvány) elnevezésű nyomtatványt a foglalkoztatónak átadja.
 
A foglalkoztató az átvett Igazolványba három napon belül bejegyzi a biztosítási jogviszony kezdetét és az Igazolványt a jogviszony megszűnéséig megőrzi.
 
A foglalkoztató a biztosítási jogviszony megszűnésekor az Igazolványba a megszűnést bejegyzi és az Igazolványt a biztosítottnak az utolsó munkában töltött napon átadja, aki az átvételt igazolja.
 
A biztosítás fennállása alatt újabb biztosítással járó jogviszony létesítése esetén az újabb foglalkoztató az Igazolványba a biztosítási adatokat az előzőek szerint bejegyzi és az Igazolványt visszajuttatja ahhoz a foglalkoztatóhoz, ahol a biztosítás előbb kezdődött.
 

 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]