Munkáltatói igazolás - a levont járulékokról

A munkáltatók adminisztrációs feladatai szerteágazóka, ezek közé tartoznak a munkáltatói igazolások is, amelyeket az ő felelőssége kiadni.

Egyik ilyen az Igazolás a tárgyévben fennállt biztosítási idő tartamáról, a levont járulékokról, a foglalkoztató által megfizetett egészségbiztosítási járulék összegéről és azok alapjáról igazolás a TB felé teljesített befizetésekről a munkavállaló után.

Ez a munkavállaló tájékoztatást szolgálja, arról mennyit fizet bejelentett munkaviszonya után a foglalkoztató a TB felé.
 
A foglalkoztató köteles a jövedelemigazoláshoz csatoltan a tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles a nyilvántartás adataival egyező igazolást kiadni a biztosított részére a tárgyévben fennállt biztosítási idő "tól-ig" tartamáról, a tárgyévre, illetve a tárgyévtől eltérő időre levont járulékok összegéről, a foglalkoztató által megfizetett egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összegéről és azok alapjáról. A biztosítással járó jogviszony év közben történő megszűnése esetén az igazolást soron kívül kell kiadni.”
 
Azaz igazolni kell mennyi ideig állt alkalmazásban a foglalkoztatott a munkáltatónál/kifizetőnél, és mennyi TB járulékot fizetett be a kifizető (a bruttó bérből a munkavállaló által megfizetett,de a munkáltató által levont és utalt TB járulékokról).
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 47. §-ának (3) bekezdése rendelkezik róla.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]