Munkáltatói bejelentés (2)

Az előtársaság a cégbejegyzési kérelme benyújtása napjáig tartó időszakában a bejelentési kötelezettségének papíralapon Efo. tv. szerinti bejelentési kötelezettségének pedig elektronikus úton, a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, mindig az adószám feltüntetése nélkül tesz eleget. Az előtársaság az adószám megszerzésétől számított nyolc napon belül - az adószámot és a korábban teljesített bejelentés adóhatósági iktatószámát is feltüntetve - ismételten bejelenti a cégbejegyzési kérelem benyújtását megelőzően az általa biztosítottként foglalkoztatott adatait.

Adattovábbítás: Az állami adóhatóság a munkáltató vagy kifizető által bejelentett adatokat azok beérkezését követően elektronikus úton haladéktalanul megküldi az egészségbiztosítás biztosítotti nyilvántartásának. Az állami adóhatóság minden adatot elektronikus úton közöl a munkaügyi hatósággal.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]