Munkáltatói bejelentés (1)

A munkáltató és a kifizető (ideértve a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozót és a biztosított mezőgazdasági őstermelőt) az adóhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti az általa foglalkoztatott biztosított természetes személy adatait, jogviszonyának kezdetét, megszűnését, a heti munkaidejét, a FEOR-számát.

A bejelentést a biztosítás kezdetére vonatkozóan a biztosítási jogviszony első napját megelőzően, de legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján a foglalkoztatás megkezdése előtt kell teljesíteni. A jogviszony megszűnését, a szünetelés kezdetét és befejezését az azt követő 8 napon belül kell bejelenteni Ha egyszerűsített foglalkoztatási korlátok túllépése miatt már általános adózási szabályok élnek, 8 napon belül kell 'normál' biztosítottként bejelenti a foglalkoztatottat.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]