PDF letöltés

Munkáltató kötelezettsége a munkabér tekintetében (3) - SZJA

A munkáltató kötelezettsége a bérfizetés, ez a nettó munkabér (megbízásnál a foglalkoztató által fizetet nettó díjazás) megfizetése,de mint munkáltatót és adózót továbbá adókötelezettségek is terhelik, ezek közé tartozik a saját munkáltató státuszából származó adók - pl: szoha - megfizetése, valamint a bruttó bérből az adók, járulékok levonása és utalása a NAV megfelelő számláira.

Személyi jövedelemadó (SZJA) előlege

A munkáltató, kifizető feladatai a bruttó bérből az SZJA levonása és utalása - azaz 16% szja előleg levonása. Ez lehet kevesebb a különféle kedvezmények pl.: családi kedvezmény igénybevétele esetén.

A munkáltatónak és a kifizetőnek az általa levont
jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő hó 12-éig, kell bevallania és megfizetnie.

A munkáltató, a kifizető (ideértve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély munkáltatót is) az állami foglalkoztatási szerv, egyéni vállalkozó, a szakképző iskolai tanulót tanulószerződés alapján foglalkoztató adózó havonta, a tárgyhót követő hó 12-éig bevallás benyújtására kötelezettek az adó- és/ vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékról, továbbá egyéb adatokról.

A munkáltatónak az év végi elszámoláskor az általa megállapított jövedelemadó és a már levont, megfizetett adóelőleg különbözetét a levonást követő hó 12-éig kell megfizetnie. Ha az elszámolásból adódóan az adó-visszatérítési kötelezettség több, a munkáltató a fenti időponttól visszaigényelheti. Az év végi elszámolásnál az adókülönbözetet a munkáltató olyan időpontban igényelheti, hogy az adó-visszatérítés összege a legközelebbi bérfizetésnél rendelkezésre álljon.

A magánszemélynek ha nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett, vagy ha az adóelőleg levonására a kifizető nem kötelezett, az egyéni vállalkozónak (VSZJA), valamint a mezőgazdasági őstermelőnek az adóelőleget negyedévenként, a negyedévet követő hó 12-éig kell megfizetnie, és az adóévről benyújtandó személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania.

Az átalányadózást választó adózónak az átalányadó-előleget szintén a negyedévet követő hó 12. napjáig kell megfizetnie, és az adóévről benyújtandó személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]