Munkáltató kötelezettsége a munkabér tekintetében (1) - TB járulékok

A munkáltató kötelezettsége a bérfizetés, ez a nettó munkabér (megbízásnál a foglalkoztató által fizetet nettó díjazás) megfizetése,de mint munkáltatót és adózót továbbá adókötelezettségek is terhelik, ezek közé tartozik a saját munkáltató státuszából származó adók - pl: szoha - megfizetése, valamint a bruttó bérből az adók, járulékok levonása és utalása a NAV megfelelő számláira.

TB Járulékok – amit a biztosított (munkavállaló) fizet a bruttó bérből, de ahogy az SZJA-t ezt is a munkáltató vonja le és utalja.

A bruttó munkabérből vonják:

1. Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4 %),
2. Pénzbeli egészségbiztosítási járulék(3%),
3. Munkaerő-piaci járulék (1,5) (megbízásnál nincs)
4. Nyugdíjjárulék (10%)

A munkáltató és a kifizető, az egyéni vállalkozó /Tbj. 4. § b) pontja/ az általa levont, a járulékot az elszámolt hónapot követő hó 12. napjáig vallja be és fizeti meg /ha hétvégére esik következő munkanapon/

Az EVA szabályai szerint adózó biztosított egyéni vállalkozó a járulékalap után fizetendő járulékot havonta a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig fizeti meg.

Megemlítendő, hogy (a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosította a Tbj. rendelkezéseit,így) magán-nyugdíjpénztári tag után fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 10 százalék, a tagdíj mértéke pedig 2011. december 31-től 0 százalék, azaz a kötelező magánnyugdíj-pénztári tagság és tagdíj megszűnt.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]