Mikor nem kell gépi vagy kézi nyugta? 3.

Amikor a jogszabály kivételt tesz.
 
Amennyiben a Rendelet 1. számú mellékletében az adóalany által folytatott adott tevékenység nem szerepel, az ott említett statisztikai besorolás alá nem tartozik, vagy beletartozik ugyan, de a kivételek között szerepel (és a kivétel kivétele miatt nem került vissza mégis a kötelezetti körbe!), akkor nem áll fenn a gépi nyugtaadási kötelezettség. Besorolási kérdésekben a Központi Statisztikai Hivatal álláspontja az irányadó!
 
Megjegyzendő, hogy ugyanakkor az elektronikus hírközlő hálózat útján történő adattovábbítás alóli felmentés nem jelent a gépi nyugtaadási kötelezettség teljesítése alóli felmentést is!
 
Hasonló ok lehet a gépi nyugta elmaradására, ha a korábban hatályos, PM rendelet alapján kötelező pénztárgép használat alól felmentést kapott az adóalany. A 2013. március 19-én érvényben lévő felmentések 2014. december 31-ig érvényben maradnak. E körbe tartozók eddig mentesülnek a gépi nyugtaadási kötelezettség alól. A nyugtaadási kötelezettség alól ez az engedély nem mentesít, csak annak gépi úton történő teljesítése alól mentesíti az adóalanyt!
 
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]