Mi az a munkáltatói lakáscélú támogatás? (3)

A támogatás akkor felel meg az adómentesség jogszabályi feltételeinek, ha
1. hitelintézet nyújtja a támogatást
  • a támogatást hitelintézet, kincstár útján a jogszabályokban meghatározott feltételek és eljárás szerint folyósítja a munkáltató,
2. igazolással
  • a lakáscélú munkáltatói kölcsön elengedésének esetét kivéve a támogatás magánszemély részére történő átutalásáról a hitelintézet vagy a kincstár az átutalás évét követő év január 31-éig igazolást állít ki a munkáltató részére
3. ingatlan-nyilvántartásban szerepel a munkavállaló
  • a munkavállaló az ingatlan-nyilvántartás szerint bármely arányban tulajdonjogot, haszonélvezeti jogot szerzett abban a lakásban, amellyel összefüggésben a támogatást kapta. A feltétel teljesül abban az esetben is, ha a tulajdonjog, haszonélvezeti jog megszerzése a támogatás felhasználásával történik vagy, ha a tulajdonjog megszerzésére zártvégű lízing keretében kerül sor, továbbá házastársak esetében az ingatlan-nyilvántartástól függetlenül is, ha az ingatlan közszerzeménynek minősül.
4. a szobák száma méltányolható
  • a támogatással érintett lakás szobaszáma nem haladja meg a Korm. rendeletben meghatározott méltányolható lakásigényt /a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet szerint/
5. megfelelő bizonylatokkal alátámasztott
  •  munkavállaló (függetlenül munkaviszonyának esetleges megszűnésétől)
  • legkésőbb a támogatás folyósításának évét követő év május 31-éig,
  • lakás építéséhez (építtetéséhez), alapterületének növeléséhez, korszerűsítéséhez adott támogatás esetén a folyósítás évét követő második év május 31-éig
  • átadja a munkáltatónak (vagy meghatározott esetben a hitelintézetnek, kincstárnak) a meghatározott okiratokat, bizonylatokat.

Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/ado-penzugy/mi-az-a-munkaltatoi-lakascelu-tamogatas-2

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]