Mi az a munkáltatói lakáscélú támogatás? (1)

Mire adható?
Adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás adható
 
A)   lakáscélú felhasználáshoz, azaz:
  • belföldön fekvő lakás tulajdonjogának, és a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzéséhez (ideértve a lakás zártvégű lízingbe vételét is),
  • belföldön fekvő lakás építéséhez, építtetéséhez,
  • belföldön fekvő lakás alapterületének legalább egy lakószobával történő bővítését eredményező növeléséhez,
  • korszerűsítéshez /= a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet szerint meghatározott korszerűsítés/
B)   korábbi ilyen célú kölcsönhöz, azaz
  • munkáltató által korábban lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön elengedése révén,
  • lakáscélú felhasználásra hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez, és a hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek (pl. kamat, késedelmi pótlék, végrehajtási díj, jelzálog törlésének díja, előtörlesztési díj, olyan biztosítás díja, amelynek biztosítói teljesítése kizárólag a hitel törlesztését szolgálja) megfizetéséhez.
Mi a lakáscélú felhasználásra hitelintézettől felvett hitelszerződés?
  • a szerződéskötés időpontjától függetlenül a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés, kivéve a felújítási célból felvett hitelszerződést,
  • az olyan hitel- vagy kölcsönszerződés, amelyet lakást terhelő jelzálogjog nem biztosít, de a szerződésből vagy a hiteligénylésből megállapítható, hogy a hitelfelvétel lakáscélú felhasználás céljából történt,
  • az olyan hitel- vagy kölcsönszerződés, amelyet a – szerződésből megállapítható módon – az előzőekben említett kölcsön- vagy hitelszerződés visszafizetése, törlesztése céljából kötöttek, ideértve a gyűjtőszámlahitel-szerződést is.

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]