Magyarországon kívüli ügyleteknél alkalmazható egyszerűsített számla

Területi hatályon kívül teljesített értékesítések
Ezek a szabályok teszik lehetővé az egyszerűsített adattartalmú számla kibocsátását, olyan ügyletekben amelyekben az adóalany belföldön kívül teljesít termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást. Két esetkör, hogy ez Közösségen belül (nagyon egyszerűsítve Unióban, Európában), vagy úgymond kívül azaz 3. országban történik.
 
1. a Közösség területén teljesít termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, feltéve, hogy az adott (Közösség más tagállamában teljesítettnek minősülő) ügylet teljesítésével legközvetlenebbül érintett gazdasági célú letelepedési helye belföldön van (gazdasági célú letelepedési hely hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön) és az adófizetésre kötelezett személy a termék beszerzője vagy a szolgáltatás igénybevevője (ezek a vevők értelemszerűen adóalanyok, vagy adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek);
 
2. harmadik államban teljesít termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, feltéve, hogy az adott ügylet teljesítésével legközvetlenebbül érintett gazdasági célú letelepedési helye belföldön van, gazdasági célú letelepedési hely hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön.
 
Vagyis a belföldi székhelyről, telephelyről, lakhelyről belföldön kívül teljesítettnek minősülő ügyletek esetében is van lehetőség egyszerűsített adattartalmú számla kibocsátására feltéve természetesen, hogy a számlakibocsátásra az Áfa tv. alkalmazandó, mely közösségi viszonylatban jellemzően adóalany felé teljesített értékesítést, harmadik országos viszonylatban adóalany felé vagy nem adóalany felé történő értékesítést bizonylatol.
 
Az egyszerűsített adattartalom a területi hatályon kívüli (1. és 2. pont) ügyletek esetében azt jelenti, hogy a bizonyos adatok közül csak a:
  • kibocsátás kelte,
  • sorszáma,
  • az értékesítői/vevői adatok,
  • termék vagy szolgáltatás megnevezése, mennyisége,
  • teljesítés időpontja, ha az eltér a számla kibocsátás keltétől,
  • „fordított adózás” kifejezés, továbbá
  • az adó alapja, adó nélküli egységár, árengedmény helyett – az ellenérték pénzben kifejezett összegének feltüntetése kötelező.
Az Áfa tv. 2014. január 1-jétől hatályos módosítása értelmében a teljesítési időpont feltüntetése akkor szükséges az egyszerűsített adattartalmú számlán, ha az nem egyezik meg a számla kibocsátás dátumával, valamint kötelező azon a fordított adózásra utalás, amennyiben az adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője kötelezett. Ezen adatok feltüntetése az ügylet jellegéből adódóan célszerű volt a módosítás hatályba lépését megelőzően is, de erre vonatkozó kötelezettség az Áfa tv-ben nem szerepelt. A mentességre viszont továbbra sem kell utalni az egyszerűsített adattartalmú számlában.

Bővebb információ: http://www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

 
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]