Lakáscélú munkáltató támogatás igazolása (2)

Ha a meghatározott időpontig nem állnak a munkáltató rendelkezésére a támogatás adómentességét igazoló okiratok, bizonylatok, vagy ha a dokumentumok alapján az adómentesség nem állapítható meg, a lakáscélú munkáltatói támogatás 20 százalékkal növelt összegben a támogatásban részesült magánszemély munkaviszonyból származó jövedelmének minősül. E jövedelem megszerzésének időpontja a támogatás folyósításának évét követő év május hónapja, lakás építéséhez, építtetéséhez, alapterületének növeléséhez és korszerűsítéséhez adott támogatás esetén a folyósítás évét követő második év május hónapja.
Igazoló iratok:
 
lakás vásárlása esetén
  • az adásvételi szerződés
  • és a tulajdonjog bejegyzését igazoló okirat / tulajdoni lap,
  • kifizetés időpontjának igazolás (a vételárnak a támogatás folyósítását megelőző hat hónapon belül és a folyósítás évét követő év március 31. napja közötti időszakban történő kifizetését igazoló okirat)
lakás építése, építtetése, alapterületének növelése esetén
  • a jogerős építési engedély,
  • valamint megfelelő időpontú számla
o   azaz a támogatás felhasználását igazoló – a folyósítást megelőző hat hónapon belül és a folyósítás évét követő év utolsó napjáig kiállított,
o   a munkavállaló vagy közeli hozzátartozója nevére kiállított – számla
 
lakás korszerűsítése esetén:
  • megfelelő időpontú számla (ld.: fent)
a munkavállaló hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól lakáscélú felhasználásra felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez (a hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek megfizetéséhez nyújtott támogatás) esetén
  • a hitelintézettel/ korábbi munkáltatóval fennálló hitelszerződés,
  • valamint a támogatás folyósításának évére vonatkozóan a hiteltörlesztést igazoló okirat, számlakivonat. Nincs szükség ezen igazolás beszerzésére akkor, ha ezt a támogatást a magánszemély önálló hitelszámlájára vagy a hitelt nyújtó hitelintézet törlesztéshez használt központi elszámoló számlájára utalják.
Az eredeti okirat, bizonylat helyett elfogadható annak másolata is.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/ado-penzugy/lakascelu-munkaltato-tamogatas-igazolasa-1

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]