Koronavírus miatti mulasztáskor ne felejtsük töröltetni a késedelmi pótlékot

Május elején már felhívtuk a figyelmet arra, hogy akika koronavírus-járvány miatt nem tudják határidőben teljesíteni bevallási, beszámolási és adófizetési kötelezettségüket, a késedelmes teljesítéssel együtt kérelmet kell benyújtaniuk az adóhatóság felé. Azonban a NAV felhívja a figyelmet arra is, hogy ezzel egyidejűleg azt is kérniük kell az adóhatóságtól, hogy töröljék a késedelem miatt felszámított késedelmi pótlékot.

A késedelmi pótlék felszámítása automatikus, ezért kell a törlést külön kérni. A vállalkozás az úgynevezett igazolási kérelemben kérheti a késedelmi pótlék megfizetése alóli mentesülést is vagy a pótlék felszámítása után fizetési kedvezményi kérelmet lehet benyújtani.

E-papíron nyújtható be a kérelem

A koronavírus-járvány miatti késedelmes teljesítés iránti kérelmet a bevallással együtt kell eljuttatni az adóhatósághoz, az igazolási kérelemnek nincs előírt formája, de az adóhivatal a honlapján közzétett mintával és információkkal segíti annak előterjesztését.

A kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózó az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.

A Nemzeti Adó-és Vámhivatalnak (NAV) valamennyi eljárása minden szakaszában, a törvény adta lehetőségen belül alkalmaznia kell a méltányosság alapelvét, így az adózók széles körét érintő koronavírus-járvány okozta nehézségek miatt beadott igazolási kérelmek esetében is.

Ha a NAV az igazolási kérelemnek helyt ad, az egyenértékű az eredeti határidő betartásával. Ha az adózó a bevallási kötelezettség elmulasztása miatt a köztartozásmentes adózói adatbázisból (KOMA) automatikusan törlődik, de igazolási kérelmét a NAV elfogadja, akkor az adózót utólag az adatbázisba is visszahelyezi.

Június 30-ig egyszerűbb az elbírálás

A koronavírus-járványra hivatkozó igazolási kérelem mentesíthet a mulasztás jogkövetkezményei alól a társasági adó, a kisvállalati adó, az innovációs járulék és az energiaellátók jövedelemadója, továbbá a transzferár-dokumentáció esetében.

A közlemény szerint bármely adózó, aki önhibáján kívül nem tud eleget tenni a törvényben előírt határidőben adóbevallási, valamint az ahhoz kapcsolódó adófizetési kötelezettségének igazolási kérelmet terjeszthet elő, hogy kimentse a mulasztást, és ezáltal mentesüljön a mulasztás miatti szankciók alól. A kérelem elbírálása egyszerűsödik abban az esetben, ha a járvány akadályozta a kötelezettségek teljesítését és a bevallás, valamint a kapcsolódó befizetés legkésőbb június 30-ig beérkezik.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]