Kisadózó számláját befogadó adózó adatszolgáltatási kötelezettsége

Ez a kötelezettség elég furcsa, hiszen nem az adó alanyát, a kisadózót, hanem a vele szerződő másik felet, azaz azt, akinek kisadózó számláz!! terheli. Ennek oka, hogy ezzel visszaszorítsák, vagy kizárják a leplezett munkaszerződések megkötését. Így aki olyan számlát kap, amelyen az szerepel „kisadózó” és ettől a kisadózótól egy évben kapott számlák az egy millió forintot meghaladják , akkor fennáll ez az adatszolgáltatás.
A kisadózó számláját befogadó adózónak – (ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt és a kisadózók tételes adójának alanyát) a tárgyévet követő év január hónapra vonatkozóan a ’08-as bevallásában adatot kell szolgáltatnia az állami adóhatóság részére a következőkről
  1. a kisadózó vállalkozás nevéről, címéről, adószámáról,
  2. a kisadózó vállalkozás részére a naptári évben juttatott összegről,
  3. termékértékesítés esetén erről a tényről,
  4. szolgáltatásnyújtás esetén a szolgáltatás, szolgáltatások TESZOR számáról,
feltéve, ha a naptári évben meghaladta az 1 millió forintot annak a költségnek, ráfordításnak, kiadásnak az együttes összege, amely a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozás részére juttatott ellenérték következtében merült fel.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]