Készpénzes számla rögtön teljesítéskor – egyszerűsített számla adható

Az azonnal végbemenő pénzügyi tranzakció és az ügylet egyidejű teljesítése teremti meg a lehetőségét a készpénzes számlák egyszerűsítésének.
Így amikor a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az ellenérték adót is tartalmazó összegét, azaz a bruttó teljes vételárat legkésőbb a teljesítésig (pl.: termék átadásáig) (gyűjtőszámlázás esetén az egy napra egybeszámlázott teljesítés napján) készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel vagy pénzhelyettesítő eszközzel (továbbiakban együtt: készpénz) maradéktalanul megtéríti, és számla kibocsátását kéri, feltéve, hogy a számlán szereplő adatok egyébként forintban kifejezettek egyszerűsített számla állítható ki.
 
A teljesítésig készpénzzel kiegyenlített értékesítések esetében a számla kibocsátási kötelezettség alóli esetleges mentesülésre (vevő nem kér számlát) vonatkozó szabályozás a vevőt nem nevesíti adóalanyként vagy annak nem minősülő személyként, hanem „a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője”-ként említi, így az lehet adóalany vagy annak nem minősülő személy, szervezet is. Ebből következően a számla egyszerűsített adattartalommal is kibocsátható akkor is ha jogi személy, szervezet a számla kibocsátását kéri – nem jelenti azt, hogy adóalany vevőnek ne lehetne ilyen esetben egyszerűsített számlát kibocsátani.
 
Azaz amíg nem adóalany és nem jogi személy vevő kérése hiányában egyébként nem lenne kötelező számlát kibocsátani a teljesítésig megtörtént készpénz-fizetéses értékesítés esetén, úgy adóalany vevő esetében a számla kibocsátása mindenképpen kötelező ilyen esetben is (vagyis akkor is, ha az adóalany vevő azt nem kéri), de e kötelezettség egyszerűsített adattartalmú számlával is teljesíthető.
 
Ezekben az esetekben a számla egyszerűsített adattartalma azt jelenti, hogy a számla kötelező adattartalmaként:
  • az adóalap helyett az ellenérték adót is tartalmazó összege,
  • valamint az adó mértéke helyett az alkalmazott adómértéknek megfelelő százalékérték, az ún. felülről számított adómérték, vagyis a 21,26 %, a 4,76 % vagy a 15,25 % feltüntetése kötelező.
Emellett az áthárított adóra vonatkozó adat (az áthárított adó összege, és a 27 %, 18 %, vagy 5 % adómérték) nem tüntethető fel, tekintettel arra, hogy az ellenérték adót is tartalmazó összegéből a vevő állapítja meg annak adótartalmát az előbbi százalékérték alkalmazásával.

Bővebb információ: http://www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]