KATA - Nyilatkozattétel és adatszolgáltatás

A kisadózó vállalkozások kötelezettsége bevételével kapcsolatban a NAV felé

 

1.Nyilatkozattétel

A kisadózónak az adóévet követő február 25-éig nyilatkozattételi kötelezettsége van az állami adóhatóság felé papír alapon vagy elektronikus úton az adóévben adóalanyként megszerzett bevételéről.
Azaz bevételét be kell jelentenie
 
2. Kisadózó adatszolgáltatási kötelezettsége

A kisadózó vállalkozásnak a nyilatkozattétel mellett adatszolgáltatási kötelezettsége is van a bevételt juttató bármely más adóalany nevéről és címéről, valamint az adóalanytól a naptári évben megszerzett bevétel összegéről, amennyiben a kisadózó vállalkozás bevételéből az adóalanytól megszerzett számla szerinti bevétel a naptári évben az 1 millió forintot meghaladja. Nem vonatkozik ez a szabály arra az esetre, ha bevétel magánszemélytől származik.

Amennyiben adózó a tevékenységét év közben megszünteti, akkor a nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettségét 30 napon belül kell megtennie.

A nyilatkozattételt és az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a 2013. évre a 13KATA nyomtatványon lehet megtenni.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]