KATA - Munkaviszonytól való elhatárolás

A KATA megalkotásakor fontos kormányzati cél volt, hogy ezt a kedvező adózási formát ne használják fel kényszervállalkozások alapításához, hogy ezzel kikerüljék a munkaviszonyban való foglalkoztatás terheit.
Ezért amennyiben a kisadózó vállalkozással kötött szerződés a tartalma szerint a munkaviszonyt leplez, akkor az adózási és egyéb jogkövetkezményeket a munkaviszonyra irányadó rendelkezések szerint kell megállapítani. (Általános jogelv, hogy a szerződést tartalma szerint nem elnevezése alapján kell elbírálni.)

Az adóhatóság ellenőrzési eljárás keretében - az ellenkező bizonyításáig - vélelmezheti, hogy a kisadózó és a kisadózó vállalkozással összefüggésben az adatszolgáltatásra köteles adózó között munkaviszony jött létre.

A vélelmet akkor kell megdőltnek tekinteni, ha az alábbi körülmények közül egynél több megvalósul:
  • a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette;
  • a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem adatszolgáltatásra köteles (megrendelő) személytől szerezte;
  • az adatszolgáltató megrendelő nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan;
  • a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll;
  • a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem a megrendelő személy bocsátotta a kisadózó rendelkezésére;
  • a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg.
A megrendelőt és az azzal kapcsolt vállalkozási viszonyban álló személyeket egy személynek kell tekinteni.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]