KATA mértéke (5)

Mentesülés az adófizetési kötelezettség alól (2)
 
A kisadózó vállalkozás a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig köteles bejelenteni az állami adóhatósághoz, ha a tárgyhónapra vonatkozóan nem kell tételes adót fizetnie.
Amennyiben az adófizetési kötelezettség alóli mentesítő körülmény oka nem az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése, akkor nem kell megfizetni a kisadózó után a tételes adót azon hónapra vonatkozóan sem, amelyben a mentesítésre okot adó körülmény megszűnik, ha ez az állapot legalább 30 napig fennállt. Azaz ha az állapot 30 napon keresztül tartott, akkor a megszűnés hónapjára nem kell fizetni, mivel a KATA arányosan, részhónapra nem kell fizetni, vagy teljes adót 25 vagy 50 ezer kell tárgyhóra befizetni vagy semmit.

A 30 nap számítása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt az időszakot, amelyre vonatkozóan a kisadózó után az adót nem kell megfizetni.
Vegyünk egy példát.

Adózó táppénzben részesül 2013. június 16-ától 2013. szeptember 20-áig.

Ebben az esetben a fizetési kötelezettség a következő módon alakul: június hónapra meg kell fizetnie a KATA-t, júliusban értelemszerűen nincs adófizetés, hiszen egész hónapban fennállt az állapot, és szeptemberben sem kell fizetnie. Hiszen a táppénzes időszak együttvéve eléri a 30 napot, így a megszűnés hónapjában nem kell fizetni (kompenzálva, hogy júniusra a teljes adót kellett megfizetni).
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]