KATA - Bizonylatolás - nyilvántartási kötelezettség

A kisadózó vállalkozásnak bevételi nyilvántartást kell vezetnie időrendi sorrendben.
A bevételi nyilvántartás adattartalma:
  • sorszám;
  • a bizonylat sorszáma;
  • a bevétel összege;
  • a bevétel megszerzésének időpontja.
A termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról köteles az Áfa tv. szabályai szerinti nyugta vagy számla kiállítására azzal, hogy a bizonylatot, a nyilvántartást a kiállítás adóévét követő 5. naptári év végéig köteles megőrizni. E kötelezettség a bizonylat rontott példányára is vonatkozik.

A kiállított számlán adózónak kötelező feltüntetnie azt, hogy „Kisadózó”. A megrendelő kérésére a „Kisadózó” szövegrész idegen nyelven is feltüntethető a számlán.
 
A bevételi nyilvántartás mellett az alanyi adómentességet választó adózónak figyelemmel kell lennie az Áfa tv. idevágó rendelkezéseire, mivel keletkezhetnek olyan bevételek, amelyek nem számítanak bele áfa szempontjából a 6 millió forint alanyi mentesség határába, vagy alanyi adómentesség választása ellenére áfa fizetési kötelezettsége keletkezhet.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]