KATA – 2015 (2)

Kisadózó vállalkozások tételes adójával (Kata) (link 2013.12.03.) kapcsolatos 2015. évi változások folytatása (bejelentési kör, munkaviszony)(1. rész)
2015. január 1-től az adóalanyiság választásának bejelentésével egyidejűleg a kisadózó vállalkozásnak név, cím, adóazonosító jel bejelentésén túl be kell jelentenie a TAJ számát is:
  • Az adóalanyiság választásakor a társadalombiztosítási azonosító jelet be kell jelenteni és a kisadózónak nyilatkoznia kell a biztosítási jogviszonyáról is
  • Az adóalanyiság választásának bejelentésével egyidejűleg a kisadózó vállalkozásnak a név, a cím és az adóazonosító jelen túlmenően be kell jelentenie 2015. évtől a kisadózó társadalombiztosítási azonosító jelét is.
  • Az adóalanyiság választásának bejelentésekor bővül a nyilatkozattételi kötelezettség is azzal, hogy a bejelentés alkalmával a kisadózó vállalkozásnak nyilatkoznia kell arról is, hogy a kisadózó biztosítása a kisadózókénti bejelentéssel jött-e létre.
 
A munkaviszony létrejöttének vélelme
 
Munkaviszony létrejöttét megállapító vélelem megdőlésének új körülményei:
 
2015. január 1-től ilyen eset az is, ha a kisadózó azért nem főállású kisadózó, mert máshol főállású munkavállaló, vagy társas vállalkozó, feltéve, hogy a kisadózó vállalkozás bevételének több mint 50 %-át nem attól a cégtől szerzi, ahol a kisadózó munkaviszonyban áll, vagy főállású társas vállalkozó.
 
A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a 2015. évtől a tevékenység szünetelétetésének bejelentését követően nem kell havonta megismételnie a tevékenység szüneteltetésére vonatkozóan a bejelentését.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/ado-penzugy/kata-2015-1

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]