KATA – 2015 (1)

Kisadózó vállalkozások tételes adójával (KATA) kapcsolatos 2015. évi változások.
Adóalanyiság megszűnése
 
100.000 Ft-ot meghaladó adótartozás miatt az eddigi szabályozás szerint a kisadózói adóalanyiság megszűnt, ha a vállalkozás állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása a naptári negyedév utolsó napján meghaladta a 100.000 Ft-ot.
 
2015-től a szabályozás úgy módosul, hogy a 100.000 Ft-ot meghaladó adótartozás miatti megszűnés a naptári év utolsó napján fennálló tartozás esetén merül fel, a megszűnés időpontja pedig az adóalanyiság megszüntetéséről rendelkező határozat jogerőre emelkedésének napját magába foglaló hónap utolsó napja.
 
Azaz a változások e körben:
  • Az adóalanyiság megszűnése 100.000 forintot meghaladó adótartozás miatt
A 2015. évtől a kisadózó vállalkozás adóalanyisága a naptári negyedév utolsó napja helyett csak a naptári év utolsó napján fennálló, 100 ezer forintot meghaladó adótartozás esetén szűnik meg azzal, hogy az adóalanyiság megszűnésének időpontja az adóalanyiság megszüntetéséről rendelkező határozat jogerőre emelkedésének napját magában foglaló hónap utolsó napja.
  • Az adóalanyiság megszűnését kiváltó okok bővülése
Az adóalanyiság megszűnését kiváltó okok felsorolása - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltakra figyelemmel - a 2015. évtől úgy módosult, hogy az átalakulás mellett az egyesülés és a szétválás is megszűnési okként került nevesítésre.
 
Módosító jogszabály:
Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]