Kapcsolt vállalkozás 5. rész

2015. január 1-jei hatállyal a Tao. tv. 4. § 23. pontja kiegészül egy új f) alponttal, amely szerint kapcsolt vállalkozásnak minősül az adózó és más személy abban az esetben is, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel megvalósul a döntő befolyásgyakorlás az üzleti és pénzügyi politikára.

Két feltételnek kell tehát teljesülni ahhoz, hogy fennálljon a kapcsolt viszony: 1. azonos (részben azonos) az ügyvezető(k) személye; 2. megvalósul a döntő befolyás az üzleti és pénzügypolitikára.
 
Példa kapcsolatokra

Egy Kft-ben két tag van A: 50, B: 50 százalékos tulajdonrésszel. Mindketten ügyvezetők, önállóan.
Egy másik Kft-ben is tagok egy harmadik személlyel együtt:A: 33 %, B: 33%, C: 33 %. Itt mindhárman ügyvezetők, önállóan.
A két cég között üzleti kapcsolat van évek óta. Ráadásul B egyéni vállalkozó is, és mindkét kft.-vel van üzleti kapcsolata.
 
A Ptk. (2013. évi V. törvény) 3:21. §-a definiálja valamennyi jogi személy tekintetében az ügyvezetőkre irányadó előírásokat. E szerint az ügyvezetés: a jogi személy irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatala, amelyek nem tartoznak a tagok vagy az alapítók hatáskörébe. Ügyvezetésre egy vagy több vezető tisztségviselő vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület jogosult. A Ptk. 3:112. §-a értelmében továbbá a vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését – a társasággal kötött megállapodása szerint megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban – a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és a társaság legfőbb szerve határozatainak alapján. A vezető tisztségviselőt a társaság tagja nem utasíthatja, és hatáskörét a legfőbb szerv nem vonhatja el. Ezzel így megvalósul az üzleti és pénzügypolitikára a döntő befolyás.
 
A kérdésben vázolt társaságoknál fennáll mind a két feltétel, így azok kapcsolt vállalkozásnak minősülnek.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/ado-penzugy/kapcsolt-vallalkozas-4-resz

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]