Hipa: ide is oda is

2021-től a helyi iparűzési adóról (hipa) szóló bevallást a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) kell benyújtani, de magát az adó összegét az illetékes önkormányzat erre a célra szolgáló számlájára kell befizetni.

A bevallásra szolgáló 20HIPA jelű nyomtatványt 2021. május 31-éig elektronikusan kell a NAV-hoz beküldeni, a nyomtatvány az adóhivatal honlapján elérhető.

E rendelkezés alól két fontos kivétel van:

  • A 2021-et megelőző évekre vonatkozó, ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységről szóló bevallásokat továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz kell benyújtani.
  • Azok a magánszemély vállalkozók, akik nem egyéni vállalkozóként végzik tevékenységüket, a hipabevallást papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz is benyújthatják.

A beérkezett hipabevalláson a NAV összefüggés-vizsgálatokat végez. A hipanyomtatvány kitöltésekor megjelenő ellenőrzéseken és hibavizsgálatokon azok a bevallások is keresztülmennek, amelyeket az adózók vagy képviselőik gépi úton, nem az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram használatával küldenek be.

Az ellenőrzés eredményétől függően a NAV

  • értesítést küld arról, hogy a bevallást az érintett önkormányzathoz továbbította vagy
  • tájékoztat az azonosított hibák listájáról. 

A hibák javítása után a bevallást újból be kell nyújtani.

A NAV-nál 2016-tól állnak rendelkezésre a hipabevallások, ezért, ha valakinek az elévülési időn belül, 2014-re vagy 2015-re vonatkozóan kell önellenőrzést benyújtania, esetleg hiányzó bevallását pótolnia, akkor azt a 2016-ra kialakított, 16HIPA jelű nyomtatványon teheti meg.

A 2020-ban kezdődött adóévről szóló hipabevallást az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell benyújtani, a naptári évvel azonos üzleti éves adózónak 2021. május 31-éig.

 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]