EVA bejelentkezés szabályai - 3-as adószám

Bejelentkezés az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá.

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva tv.) hatálya alá a 2015. évre új adózóként bejelentkezhetett, várhatóan 2016. évre bejelentkezhet
 
   az egyéni vállalkozó;
   az egyéni cég;
   a közkereseti társaság;
   a betéti társaság;
   a korlátolt felelősségű társaság;
   a szövetkezet és a lakásszövetkezet;
   az erdőbirtokossági társulat;
   a végrehajtói iroda;
   az ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda;
   a szabadalmi ügyvivői iroda.
 
Az Eva tv. hatálya alá újonnan bejelentkező adózóknak választását az előző év december 1-je és 22-e között, egyéni vállalkozók esetében az erre a célra rendszeresített T103 számú, társas vállalkozások esetében a T203 számú adatbejelentő lapon, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) székhely szerint illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatóságán kell bejelenteniük. Ezen bejelentésüket az adózók december 22-éig írásban visszavonhatják. A bejelentésre, illetve a visszavonásra nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.
 
Egyéni vállalkozók az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság választására nyitva álló határidőig JNY nyomtatványon nyilatkozhatnak arról is, hogy a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében a nyugdíjjárulékot, a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékokat, valamint a munkaerő-piaci járulékot az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alapjánál magasabb – a minimálbér másfélszeresét meghaladó - járulékalap után fizetik meg.
 
Amennyiben az egyszerűsített vállalkozói adó (a továbbiakban: eva) hatálya alá bejelentkező adózók a bejelentés időpontjában – az adóhivatal nyilvántartása szerint – az Eva tv-ben foglalt valamennyi feltételnek megfelelnek (ideértve az eva alanyiság adóévére meghatározott feltételeket is), akkor az adószámuk kilencedik számjegye 3-as kódértéket kap. Adószámuk változásáról az adóhatóság - papír alapon benyújtott bejelentkezés esetén - a benyújtott adatlap hivatalosan kitöltött egy példányának visszaküldésével értesíti az érintett adózókat. Elektronikus úton benyújtott nyomtatvány esetén az adózó a törzsadatainak ügyfélkapu használatával történő lekérdezésével értesülhet a megváltozott adószámáról. Abban az esetben, ha az Eva tv-ben foglalt feltételeknek nem felelnek meg, elutasító határozatot, amennyiben pedig a kérelmüket határidőn túl nyújtják be, a bejelentkezést érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzést fognak kapni.
 
A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság, valamint a kisvállalati adó szerinti adóalanyiság az eva alanyiság létrejöttével megszűnik.
 
Nem kell a bejelentkezését annak megújítani, aki a 2014. évben is az eva hatálya alá tartozott és a 2015. évre ezt az adózási módot kívánja fenntartani. Az adózási mód fenntartására természetesen csak akkor van mód, ha az adóalany megfelel az Eva tv-ben meghatározott feltételeknek.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/ado-penzugy/eva-2015

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]