EKHO, Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás – meddig kell bevallani?

A kifizetőt terhelő – megállapított és a magánszemélytől levont – egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást havonta, a tárgyhót követő hó 12. napjáig kell bevallani és megfizetni. A vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélynek (ha ÁFA fizetésére nem kötelezett) az adóévet követő év május 20-áig, (benne az EKHO szerint adózott bevételek utáni adókötelezettség részletezésével) kell bevallást benyújtania, egyebekben az adóévet követő február 25. napja tekintendő irányadó bevallási határidőnek a vállalkozási tevékenységet (is) folytató magánszemélyek esetében.

Ha a magánszemély az EKHO-s tevékenységét vállalkozási szerződés vagy eseti megbízási szerződés alapján végzi, akkor nyilatkozhat arról is, hogy a kifizetőt és az őt terhelő EKHO megállapítását, bevallását és megfizetését átvállalja a kifizetőtől. Ezen nyilatkozat esetén a magánszemély az általa megállapított EKHO-t negyedévente, a negyedévet követő hó 12. napjáig fizeti meg (ekkor az éves személyi jövedelemadó bevallásában vallja be). A kifizető ebben az esetben az adóévet követő január 31-ig a magánszemély adóazonosító jelének feltüntetésével adatot szolgáltat az adóhatósághoz a magánszemély részére az adóévben juttatott EKHO alapot képező bevételről.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]