Egyszerűsített számla – mikor adható? (2)

Ez a számla egyszerűsített adattartalmú, azaz kevesebb kötelező elemre kell odafigyelni.
Az egyszerűsített adattartalmú számla törvényben meghatározott kötelező adattartalmánál kiemeljük, hogy a bizonylaton az Áfa tv-ben meghatározott adatokon kívüli adat is szerepeltethető. És nem kötelező kiállítani egyszerűsített számlát, kiállítható ’normál’ számla is. Ennek kiállítására meghatározott esetekben van lehetőség, az úgy mond belföldi azaz más országot nem érintő ügyletek eseteit már bemutattuk.
 
II. Egyszerűsített számla külföldi ügyletnél kibocsátható:
 
4. a Közösség másik tagállamában teljesített termékértékesítés/szolgáltatásnyújtás ha a számlázónak a legközvetlenebbül érintett gazdasági célú letelepedési helye belföldön van (gazdasági célú letelepedési hely hiányában lakóhelye, szokásos tartózkodási helye van belföldön) és az adófizetésre kötelezett személy a termék beszerzője vagy a szolgáltatás igénybe vevője

5. a Közösség területén kívül (harmadik államban) teljesített termékértékesítés/ szolgáltatásnyújtás, feltéve, hogy az ügyletet teljesítő adóalanynak az adott ügylet teljesítésével legközvetlenebbül érintett gazdasági célú letelepedési helye belföldön van (gazdasági célú letelepedési hely hiányában lakóhelye, szokásos tartózkodási helye van belföldön).
 
Ekkor az egyszerűsített adattartalmú számlában a számlát és feleket azonosító adatokon túlmenően a következő adatok szerepeltetése kötelező:
  • az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az Áfa tv-ben alkalmazott vámtarifaszám, továbbá mennyisége vagy a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az Áfa tv-ben alkalmazott SZJ szám, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető;
  • a teljesítés napja, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől,
  • az ellenérték pénzben kifejezett összege,
  • a „fordított adózás” kifejezés, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője kötelezett.

Bővebb információ: http://www.nav.gov.hu/nav/inf_fu

Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/ado-penzugy/egyszerusitett-szamla-mikor-adhato-1

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]