Egyszerűsített számla – mikor adható? (1)

Meghatározott esetekben egyszerűbb számla is kiállítható az úgymond ’általános’ számlánál.

Ez a számla egyszerűsített adattartalmú, azaz kevesebb kötelező elemre kell odafigyelni.

Az egyszerűsített adattartalmú számla törvényben meghatározott kötelező adattartalmánál kiemeljük, hogy a bizonylaton az Áfa tv-ben meghatározott adatokon kívüli adat is szerepeltethető. És nem kötelező kiállítani egyszerűsített számlát, kiállítható ’normál’ számla is.
 
Kibocsátás esetei és adatok: /belföld/
 
I. Egyszerűsített számla belföldi ügyletnél kibocsátható:
 
1.előleg esetén ha az adatok forintban kifejezettek
2. ha ellenértékét az ügylet teljesítéséig a termék vevője/szolgáltatás igénybevevője készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel vagy pénzhelyettesítő eszközzel megtérítette és az adatok forintban kifejezettek
3. ha a számla adót, azaz áfát is tartalmazó végösszege (bruttó) nem haladja meg a 25 ezer forintot (és nem Közösségen belüli termékértékesítés vagy távolsági értékesítés)
 
Ekkor az adó alapja (és adó nélküli egységára) helyett az ellenérték adót is tartalmazó összege tüntetendő fel (bruttó összeg)
Áthárított adómértékként 27%, 18% illetve 5% nem tüntethető fel, benne foglalt adóként 27%-os adómérték alá tartozó ügylet esetén 21,26%-os,
18%-os adómértékűnél 15,25%,
5%-os adómérték alá tartozónál 4,76% százalékérték szerepeltetendő
És áthárított adó összeg nem szerepelhet.

Bővebb információ: http://www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]