Egyszerűsített foglalkoztatás – közteher és SZJA bevallása

Bevallani a közterheket a 1408-as számú nyomtatványon lehet a tárgyhót követő hó 12. napjáig.
Nem terheli közteher a munkáltatót a másik tagállamban biztosított foglalkoztatott után. Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott magánszemély számára a munkáltató olyan bizonylatot köteles kiállítani és a kifizetéskor átadni, amelyből kitűnik a magánszemély bevételének teljes összege és jogcíme, ugyanakkor nem kell alkalmazni azt, hogy a munkáltató az elszámolási évet követő év január 31-éig összesített igazolást ad a magánszemélynek (M30-as nyomtatvány).
 
Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemnek a kifizetett (nettó) munkabér száz százalékát kell tekinteni.

Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételből a természetes személynek nem kell személyi jövedelemadó bevallást benyújtania, kivéve, ha az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele meghaladja az e foglalkoztatás naptári napjai száma és az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napibérként meghatározott összegének szorzatát (e szorzat a továbbiakban: mentesített keretösszeg).
Azaz csak ha több a keresete ebből mint a minimálbér.
 
Amennyiben a természetes személynek a személyi jövedelemadó-bevallási kötelezettségét teljesítenie kell, jövedelemként a mentesített keretösszeget meghaladó részt kell figyelembe venni.

A természetes személynek a filmipari statisztaként végzett – Efo. tv. hatálya alá tartozó - alkalmi munkából származó bevételéből nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania.

Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/ado-penzugy/egyszerusitett-foglalkoztatas-ado-kozteher-a-munkavegzes-utan

Amennyiben jogi témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]