Egyszerűsített foglalkoztatás, alkalmi munka (1) - mennyi az adóvonzata?

Gyakran alkalmaz egy vállalkozó/vállalkozás alkalmi munkást. Ez logikus, hiszen gyakran csak pár napra van szüksége segítségre. Régen is gyakori volt, pár éve még létezett alkalmi munkavállalói kiskönyv és közteherjegy. Ezek megszűntek és bevezetésre került az alakalmi munkát is magába foglaló egyszerűsített foglalkoztatás. Ami úgymond egy hibrid szabályozás, mert a törvény egyszerre tartalmaz munkajogi és adójogi szabályokat is.

E területen sok változás volt az elmúlt években. A kiskönyv megszűnt, a közteherjegy is, változtak az adó és bejelentési szabályok is. Az alkalmi munkavállalás ma az egyszerűsített foglalkoztatás egy formája. Aki alkalmi munkavállalót vesz fel, az munkáltatónak minősül, de rá az Efo törvény szabályai vonatkoznak. Legfontosabb kötelezettségei adójogi szempontból hasonlóak az Mt. szerinti munkaviszonyhoz: ez a bejelentés (így válik legálissá a munkavégzés, ellenkező esetben fekete munka), adó bevallása és megfizetése, csak eltérő szabályok szerint.
 
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. törvény) hatálya alá tartozó munkáltató az általa mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunka és/vagy alkalmi munkavégzés keretében foglalkoztatott munkavállalók után – a munkavégzés megkezdése előtt - bejelentésre, a tárgyhónapot követő hónap 12-ig bevallásra, valamint közteher fizetésére kötelezett.
 
A közteher mértéke mezőgazdasági, illetve turisztikai idénymunka esetén, a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 500 Ft, alkalmi munka esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 1000 Ft, amelyeket a tárgyhónapot követő hónap 12-ig kell megfizetni. /Filmipari statiszta alkalmi munkája esetén 3000 forint!/
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]