Egyszerűsített foglalkoztatás - A bejelentés

A munkáltató bejelentési kötelezettségét – választása szerint

  • elektronikus úton, ügyfélkapu,
  • telefonos ügyfélszolgálaton keresztül (ekkor is kell előzetes ügyfélkapus regisztráció) teljesítheti.
Az elektronikus úton történő bejelentéshez ki kell tölteni a 14T1042E jelű elektronikus adatlapot ügyfélkapun keresztül, a bekövetkezett változás bejelentésére is a 14T1042E jelű adatlap szolgál.

A telefonon keresztül történő bejelentés a 185-ös, országon belül helyi tarifával hívható hívószámon teljesíthető.
Az adatokat továbbra is a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni- telefonon vagy elektronikusan. Módosítani mindkét módón lehet a bejelentés módjától függetlenül. A bejelentés papíron, postai úton vagy személyesen történő benyújtására nincs lehetőség.
 
Bejelentendő adatok:
a) munkavállaló nevét,
b) a munkáltató adószámát,
c) a munkavállaló adóazonosító jelét és TAJ számát,
d) az egyszerűsített foglalkoztatás jellegét (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka, alkalmi munka, filmipari statiszta),
e) a munkaviszony napjainak számát,
f) amennyiben a munkavállaló Egyezmény alapján másik tagállamban, illetőleg egyezményben részes másik államban biztosított és ezt a munkáltató előtt igazolta, ezt a körülményt.

Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/hirek/egyszerusitett-foglalkoztatas-munkaber

Amennyiben jogi témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.
 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]